Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volume 3 (3A, 3B, 3C & 3D): System Programming Guide

NOTE: The Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual consists of three volumes: Basic Architecture, Order Number 253665; Instruction Set Reference A-Z, Order Number 325383; System Programming Guide, Order Number 325384. Refer to all three volumes when evaluating your design needs.

Podobne filmy