Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Intel® 64 and IA-32 Software Developer's Manual: Document Changes

This document describes bug fixes and updates to the Intel 64 and IA-32 Software Developer’s Manual between revisions.

Note: This change document applies to all Intel 64 and IA-32 Software Developer’s Manual sets (combined volume, three volume set and eight volume set).

Podobne filmy