Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Stanowi wydajne i niedrogie rozwiązanie szyfrowania i ochrony danych

Co to jest?

Technologia Intel® AES New Instructions (Intel® AES NI) ma postać zestawu instrukcji szyfrujących, usprawniających działanie algorytmu Advanced Encryption Standard (AES) i gwarantujących szybkie szyfrowanie danych przy użyciu procesorów z rodziny Intel® Xeon® oraz procesorów z rodziny Intel® Core™.

Składający się z siedmiu nowych instrukcji mechanizm Intel® AES-NI zapewnia sprawniejszą i tańszą ochronę danych w środowisku informatycznym oraz większe bezpieczeństwo. Wprowadza on szyfrowanie w zastosowaniach, w których wcześniej nie było to technicznie możliwe.

Połączenie korzyści: technologia Intel® Data Protection z AES-NI i Secure Key

Kryptografia to podstawa ochrony danych, która opiera się na: 

1. dobrych algorytmach, tj. AES; oraz 

2. dobrych kluczach, tj. dobrych liczbach losowych.

Instrukcje Intel® AES-NI i Intel® Secure Key >

Intel® Digital Random Number Generator (DRNG) >

 

Znaczenie technologii Intel® AES-NI

Szyfrowanie jest powszechnie zalecanym rozwiązaniem mającym na celu ochronę ważnych danych przedsiębiorstwa, natomiast algorytm AES jest najpopularniejszym standardem zabezpieczania ruchu w sieci, danych osobowych i infrastruktur informatycznych korporacji.

Za sprawą ostatnich postępów w dziedzinie przetwarzania w chmurze skutkujących przesyłaniem ważnych danych poza tradycyjne środowiska informatyczne, zasadniczego znaczenia nabierają uniwersalne i sprawdzone standardy szyfrowania, takie jak AES, oraz mechanizmy ich przyspieszania, takie jak technologia Intel® AES-NI.

Na szczęście algorytm AES jest powszechnie używanym standardem szyfrowania do ochrony ruchu w sieci, danych osobowych i infrastruktur informatycznych przedsiębiorstw, a technologia Intel® AES-NI może posłużyć do zwiększenia jego wydajności. Dzięki takim wszechstronnym, niedrogim i elastycznym możliwościom ochrony mechanizm Intel® AES-NI pomoże w utrzymaniu przewagi firmy i zapobieganiu rosnącym zagrożeniom.

Sprzętowa implementacja pewnych, wymagających szczególnie dużej mocy obliczeniowej, elementów algorytmu AES sprawia, że technologia Intel® AES-NI zwiększa sprawność i wydajność działania aplikacji szyfrujących AES.

Siedem nowych instrukcji składających się na mechanizm Intel® AES-NI przyspiesza szyfrowanie i odszyfrowywanie danych oraz zwiększa wydajność generowania kluczy i manipulacji na macierzach, a także wspomaga operacje mnożenia realizowane w ramach pojedynczych operacji.

Zmniejsza to skalę problemów wydajnościowych charakterystycznych dla tradycyjnych procesów kryptograficznych oraz daje dodatkową ochronę, uniemożliwiając realizowanie ataków typu „side channel”, których celem są tradycyjne programowe metody wyszukiwania danych w tabelach wykorzystywane w ramach implementacji algorytmu AES.

Więcej informacji

Podobne filmy