Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Picture Perfect

Life is full of rich, vibrant color, crisp lines, and intricate details. It’s what you want to see when you view a video, media clip, or HD movie on your PC. Images that are as close to life-like as they can get—and with Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD),1 that’s exactly what you see.

Intel® Clear Video HD Technology Support

Informacje o produktach i wydajności

1

Technologia Intel® Clear Video HD nie jest obsługiwana w niektórych komputerach, może wymagać zoptymalizowanego oprogramowania. Informacji udziela producent komputera. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/visual-technology/intel-visual-technology-consumer.html.