• <Więcej na stronie intel.com
Masthead Light

Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT)

Lepsza ochrona i zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi

Dodatkowa warstwa zabezpieczeń sprzętowych

Ochrona tożsamości i danych firmy przechowywanych w chmurze wymaga zaawansowanego uwierzytelniania, które powinno być realizowane w warstwie sprzętowej. Eksperci ds. zabezpieczeń uważają uwierzytelnianie sprzętowe za wydajniejsze od programowego.

Wybrane komputery stacjonarne i inne urządzenia korzystają z odpornego na manipulacje, dwuetapowego procesu uwierzytelniania wbudowanego w nowe procesory Intel® Core™ vPro™. Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT)1 zapobiega nieuprawnionemu dostępowi do ważnych kont firmowych i osobistych przy jednoczesnej redukcji kosztów tradycyjnych rozwiązań sprzętowych. Umożliwia ona także sprawdzenie, czy użytkownik loguje się na stronę internetową lub na stronę przedsiębiorstwa z zaufanego komputera.

Jak działa technologia Intel® Identity Protection?

Technologia Intel IPT z hasłami jednorazowymi

Technologia Intel IPT zabezpiecza punkty dostępu do sieci i stron internetowych dzięki kilku metodom sprawdzania, czy logowanie następuje z zaufanej platformy i jest dokonywane przez uprawnionego użytkownika — a nie przez złośliwe oprogramowanie. Jedna z metod wykorzystuje hasła jednorazowe (OTP) — unikalne, jednorazowe, sześciocyfrowe liczby generowane co 30 sekund przez zintegrowany procesor. Ta metoda jest odporna na modyfikacje i działa w izolacji od systemu operacyjnego1. Ponieważ poświadczenia są zabezpieczone wewnątrz chipsetu, nie można nimi manipulować za pomocą złośliwego oprogramowania ani fizycznie oddzielić ich od komputera.

Dowiedz się więcej o technologii Intel IPT z hasłami jednorazowymi >

Technologia Intel IPT z infrastrukturą klucza publicznego (PKI)

Drugi sposób ochrony punktów dostępu przez technologię Intel IPT wykorzystuje infrastrukturę klucza publicznego (public key infrastructure — PKI). Przedsiębiorstwa korzystające już z infrastruktury PKI do ochrony punktów dostępu mogą usprawnić swoje zabezpieczenia dzięki technologii IPT z infrastrukturą klucza publicznego. Technologia ta umożliwia wbudowanie certyfikatu PKI w chipset, podobnie jak w przypadku poświadczeń z zastosowaniem haseł jednorazowych. Dzięki ochronie na poziomie sprzętowym technologia Intel IPT z infrastrukturą klucza publicznego pozwala zaoszczędzić na dodatkowych kosztach tradycyjnych kart inteligentnych lub mechanizmów przechowywania tokenów.

Dowiedz się, jak technologia Intel IPT z infrastrukturą klucza publicznego zwiększa ochronę przed złośliwym oprogramowaniem >

Bezpieczne wyświetlanie stanu transakcji

Poza ochroną punktów dostępu do strony internetowej i sieci technologia Intel IPT obejmuje technologię szyfrowania I/O (bezpieczne wyświetlanie stanu transakcji). Technologia ta polega na utworzeniu okna bezpiecznego wprowadzania danych umożliwiającego użytkownikom wpisywanie danych przez klikanie myszą, a nie naciskanie klawiszy. Wraz z technologią IPT z hasłami jednorazowymi lub infrastrukturą klucza publicznego służy ona do potwierdzenia obecności użytkownika, weryfikacji transakcji i ochrony przed przechwytywaniem zawartości ekranu komputera przez złośliwe oprogramowanie, udostępniając bezpieczny mechanizm wprowadzania numeru PIN przed właściwą emisją poświadczeń.

Technologia Intel IPT z bezpiecznym wyświetlaniem stanu transakcji >

Technologia Intel IPT z komunikacją bliskiego zasięgu

Technologia IPT z komunikacją bliskiego zasięgu jest dostępna w wybranych urządzeniach Ultrabook™ zainspirowanych przez firmę Intel. Umożliwia ona korzystanie z dwuetapowego procesu uwierzytelniania między urządzeniem Ultrabook™ i kartą kredytową lub dowodem tożsamości obsługującym komunikację bliskiego zasięgu (NFC). Taka karta kredytowa lub dowód tożsamości ma wbudowany układ scalony zawierający dane osobiste posiadacza karty i może zostać połączona z urządzeniem Ultrabook danego użytkownika. Taka metoda przekazywania informacji jest łatwa i bezpieczna.

Zobacz, jak działa komunikacja bliskiego zasięgu (NFC) >

Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT)

Bezpieczeństwo technologii Tap and Pay

video icon

Jeff Kataoka przedstawia bezpieczniejsze i szybsze zawieranie transakcji w Internecie przy wykorzystaniu komunikacji bliskiego zasięgu.

Zobacz, jak działają te technologie >

Informacje o produktach i wydajności

open

1. Żaden system komputerowy nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa w każdych warunkach. Wymaga systemu obsługującego technologię Intel® Identity Protection (Intel® IPT), w tym procesora Intel® Core™ drugiej lub nowszej generacji z chipsetem, oprogramowania usługowego i oprogramowania oraz odpowiedniej strony internetowej. Informacji udziela producent komputera. Firma Intel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zagubione lub ukradzione dane i/lub systemy lub za poniesione z tego powodu szkody. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://ipt.intel.com.