Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Safer online interaction

Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT)

An added layer of hardware-based security

We trust our computers, tablets, and other devices to keep our personal information private. However, with hackers becoming increasingly more sophisticated, keeping your identity protected online requires more than a user name and password.

Now devices with the latest Intel® Core™ processors come enabled with Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT). This technology provides a level of security unlike any other. So whether you go online to keep track of finances or to keep in touch with friends and family via online social networking sites, you can be sure that your favorite Intel IPT–protected websites know it is you logging on.

Peace of mind online

Intel IPT adds an extra layer of built-in security by linking your device to your online banking accounts and your favorite social and shopping websites that are enabled for Intel IPT.1 This extra protection is invisible to you—and to thieves.

When you access your Intel IPT–enabled website, Intel IPT validates that it is you. It also verifies that you are logging in from a trusted computer or device. Even if a thief discovers your user name and password, your account can’t be accessed without your device—the two are inextricably linked.

Safeguard your identity

Intel IPT is built into the latest Intel Core processor. Websites partnered with Intel IPT help protect your login process, keeping your identity safe and putting your mind at rest.

To ensure your identity is secure while you are online, follow these simple steps:

  1. Visit an Intel IPT-enabled web site.
  2. Opt in when you are asked if you want to protect your account at that site with your device.
  3. Do not have a device with Intel® IPT? Find a device here >

Additional Information

Informacje o produktach i wydajności

1

Żaden system komputerowy nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa w każdych warunkach. Wymaga systemu obsługującego technologię Intel® Identity Protection (Intel® IPT), w tym procesora Intel® Core™ drugiej lub nowszej generacji z chipsetem, oprogramowania usługowego i oprogramowania oraz odpowiedniej strony internetowej. Informacji udziela producent komputera. Firma Intel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zagubione lub ukradzione dane i/lub systemy lub za poniesione z tego powodu szkody.