• <Więcej na stronie intel.com

Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) z infrastrukturą klucza publicznego (PKI)

Uwierzytelnianie użytkowników i serwów do szyfrowania i podpisywania cyfrowego

Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) z infrastrukturą klucza publicznego (PKI)

Większa ochrona przed złośliwym oprogramowaniem

Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) z infrastrukturą klucza publicznego (PKI)1 to mechanizm dwuetapowego uwierzytelniania dla firm i usług internetowych weryfikujący tożsamość użytkowników logujących się z zaufanego komputera (eliminując złośliwe oprogramowanie). Technologia ta jest dostępna w procesorach Intel® CoreTM vProTM trzeciej i kolejnych generacji. Technologia Intel IPT z jednorazowym hasłem (OTP) jest dostępna w procesorach Intel® CoreTM vProTM drugiej i kolejnych generacji2.

Infrastruktura klucza publicznego (PKI) to system cyfrowych certyfikatów, urzędów certyfikacji oraz innych instytucji rejestrujących mających na celu weryfikację i uwierzytelnianie każdej ze stron biorących udział w transakcji internetowej. Technologia Intel IPT wykorzystuje przechowywane sprzętowo certyfikaty PKI do wzajemnego uwierzytelniania użytkowników i serwerów oraz szyfrowania i cyfrowego podpisywania dokumentów.

Informacje o produktach i wydajności

open

1. Żaden system komputerowy nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa w każdych warunkach. Wymaga systemu obsługującego technologię Intel® Identity Protection (Intel® IPT), w tym procesora Intel® Core™ drugiej lub nowszej generacji z chipsetem, oprogramowania usługowego i oprogramowania oraz odpowiedniej strony internetowej. Informacji udziela producent komputera. Firma Intel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zagubione lub ukradzione dane i/lub systemy lub za poniesione z tego powodu szkody. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://ipt.intel.com.

2. Intel® vPro™ jest złożoną technologią, która wymaga konfiguracji i aktywacji. Dostępność poszczególnych funkcji oraz wydajność technologii zależą od konfiguracji sprzętu, oprogramowania i środowiska informatycznego. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-general.html.