Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Wysyłanie zapytań, przywracanie, uaktualnianie i zdalna ochrona urządzeń

Automatyczne zwiększenie wydajności i skuteczności

Technologia Intel® Active Management (Intel® AMT) wykorzystuje zintegrowane z platformą funkcje oraz powszechnie stosowane aplikacje zarządzania i zabezpieczeń firm trzecich, pozwalając działowi IT lub innym dostawcom usług zarządzanych lepiej zdalnie wykrywać, naprawiać i chronić zasoby sieciowe. Dzięki technologii Intel AMT pracownicy działu IT lub dostawcy usług zarządzanych mogą naprawiać nie tylko zasoby komputerowe, ale również stacje robocze i serwery podstawowego poziomu, i zarządzać nimi, przy wykorzystaniu tej samej infrastruktury i narzędzi na różnych platformach, co pozwala ujednolicić zarządzanie. Funkcja ta umożliwia obniżenie kosztów pracy działu IT, ponieważ urządzenia można zdiagnozować i naprawić zdalnie. Intel AMT jest funkcją procesorów Intel® Core™ wyposażonych w technologię Intel® vPro™1,2, a także stacji roboczych opartych na wybranych procesorach Intel® Xeon®.

Rozwiązanie trudnych problemów informatycznych i problemy z systemami inteligentnymi

Zespoły projektowe firmy Intel doszły do wniosku, że ulepszając architekturę platformy najlepiej osiągną wymierne korzyści, którymi są: poprawa zarządzania zasobami, skrócony czas przestojów i zmniejszona liczba koniecznych wizyt serwisowych.

Dostęp do systemu poza pasmem

Wbudowane funkcje zarządzania Intel AMT umożliwiają dostęp do zasobów nawet w czasie, gdy platformy są wyłączone1 2.

Zdalne rozwiązywanie problemów i odzyskiwanie

Dzięki funkcjom zarządzania poza pasmem, w tym funkcji zdalnego sterowania klawiaturą, monitorem i myszą (KVM)3, technologia Intel AMT umożliwia działowi informatycznemu zdalne stosowanie środków zaradczych i odzyskiwanie systemów po awarii systemu operacyjnego. Generowanie alarmów i rejestrowanie zdarzeń poza pasmem przyczynia się również do skrócenia przestojów.

Sprzętowe sprawdzanie obecności agentów

Sprzętowe sprawdzanie obecności agentów polega na zapobiegawczym sprawdzaniu, czy agenty oprogramowania są uruchomione, co podnosi poziom ochrony przedsiębiorstwa. W razie wykrycia brakujących agentów do konsoli zarządzania wysyłane są alarmy.

Zapobiegawcze alarmy

Technologia Intel® AMT System Defense Manager zapobiegawczo blokuje nadchodzące zagrożenia, izolując zainfekowane klienty, zanim zdążą one zainfekować sieć. Jednocześnie informuje ona dział informatyczny o usunięciu kluczowych agentów oprogramowania.

Zdalne śledzenie zasobów sprzętowych i oprogramowania

Technologia Intel AMT ułatwia aktualizację oprogramowania i programów antywirusowych w przedsiębiorstwie. Umożliwia również programom innych producentów zapisywanie numerów wersji lub danych zasad w pamięci nieulotnej w celu ich pobrania lub aktualizacji poza godzinami pracy.

Możliwości rozszerzone

Dzięki modułowi technologii Intel® vPro™ dla Microsoft Windows PowerShell* dział informatyczny ma bezpośredni dostęp do technologii Intel AMT i za pomocą skryptów Windows PowerShell może korzystać z funkcji niedostępnych w posiadanej konsoli zarządzania. Może na przykład zdalnie konfigurować ustawienia budzika.

Zwiększenie wydajności i skuteczności

Skrypty Windows PowerShell bez problemu integrują się z istniejącymi narzędziami, co pozwala działowi informatycznemu szybko i łatwo wykonywać polecenia technologii Intel AMT na zarządzanych klientach i stacjach roboczych z technologią Intel vPro oraz serwerach podstawowego poziomu z obsługą technologii Intel AMT.

Informacje o produktach i wydajności

1

Intel® vPro™ jest złożoną technologią, która wymaga konfiguracji i aktywacji. Dostępność poszczególnych funkcji oraz wydajność technologii zależą od konfiguracji sprzętu, oprogramowania i środowiska informatycznego. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.intel.com/content/www/pl/pl/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-general.html

2

Wymaga aktywacji i systemu podłączonego do sieci, chipsetu obsługującego technologię Intel® AMT, sprzętu sieciowego i oprogramowania. W przypadku notebooków technologia Intel AMT może nie być dostępna lub pewne jej możliwości mogą być ograniczone przez system operacyjny hosta sieci VPN, a także podczas połączenia z siecią bezprzewodową, zasilania z baterii, w stanie uśpienia, hibernacji lub po odłączeniu od zasilania. Wyniki zależą od konfiguracji sprzętu i ustawień. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.intel.com/technology/vpro/index.htm.

3

Funkcja zdalnego sterowania KVM (klawiatura, grafika i mysz) jest dostępna wyłącznie w przypadku procesorów rodziny Intel® Xeon®, Intel® Core™ i5 vPro™ i Intel® Core™ i7 vPro™ z aktywną i skonfigurowaną technologią Intel® Active Management i zintegrowanym układem graficznym. Oddzielny układ graficzny nie jest obsługiwany.