Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Dodatkowe możliwości najszybszego rdzenia

Technologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 pozwala przydzielić najbardziej krytyczne obciążenia robocze najszybszemu rdzeniowi procesora1.

Technologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 to połączenie rozwiązań sprzętowych i programowych, zwiększające wydajność pojedynczego rdzenia o ponad 15%. Technologia jest już dostępna w procesorach Intel® Core™ i7 Extreme Edition oraz Intel® Core™ i7-69xx/68xx2 3.

Nowe narzędzie do optymalizacji wydajności

Technologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 pozwala na optymalizację wydajności pojedynczego rdzenia – rozwiązanie wykrywa najszybszy rdzeń procesora i przypisuje mu najbardziej krytyczne obciążenia robocze.

Przyrost wydajności pozwalający maksymalnie wykorzystać potencjał procesora

Technologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 nie zastępuje technologii Intel® Turbo Boost 2.0. Zamiast tego zwiększa jej możliwości, zapewniając ogromny przyrost mocy najszybszego rdzenia, jeszcze bardziej zwiększający elastyczność pracy procesora.

Czynniki wpływające na działanie technologii Intel® Turbo Boost Max 3.0

Wzrost dostępności i częstotliwości procesora korzystającego z technologii Intel® Turbo Boost Max 3.0 zależy od wielu czynników, takich jak m.in.:

  • Rodzaj obciążenia
  • Liczba aktywnych rdzeni
  • Szacunkowe bieżące zużycie energii
  • Szacunkowy pobór mocy
  • Temperatura procesora
  • Obsługa sterowników

Wyższa wydajność – maksymalna satysfakcja

Pokrewne technologie

Poznaj procesory wyposażone w technologię Intel® Turbo Boost Max 3.0


Informacje o produktach i wydajności

1

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie www.intel.pl/content/www/pl/pl/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-max-technology.html.

2

Oprogramowanie i obciążenia stosowane w testach wydajności mogły zostać zoptymalizowane do wydajnego działania tylko na mikroprocesorach Intel®. Testy wydajności, takie jak SYSmark i MobileMark, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, podzespołów, oprogramowania i funkcji. Jakakolwiek zmiana dotycząca tych czynników może spowodować, że wyniki będą inne od podanych. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł oraz z innymi testami wydajności. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.intel.com/benchmarks.

3

Zgodnie z pomiarami w ramach SPEC* CPU2000/2006, testu porównawczego opracowanego przez konsorcjum SPEC, który służy do pomiaru wydajności urządzeń i przepływności przy użyciu testów aplikacji intensywnie wykorzystujących moc obliczeniową.