• <Więcej na stronie intel.com

Intel® Platform Innovation Framework dla UEFI

Specyfikacja Unified EFI określa interfejs między systemem operacyjnym a oprogramowaniem firmware platformy.

Specyfikacja architektury Intel® Platform Innovation Framework dla UEFI opisuje podstawowe elementy konstrukcyjne nowatorskiego podejścia do konstruowania oprogramowania firmware platform opartych na architekturze firmy Intel.

Charakterystyczną cechą specyfikacji jest obecność centralnego środowiska udostępniającego usługi i infrastrukturę umożliwiające połączenie elementów składowych oprogramowania.

Kod infrastruktury (określany mianem podstawy) wraz z odpowiednim zestawem modułów składowych stanowi pełną implementację programową platformy służącą do zainicjowania jej pracy oraz uruchamiania systemów operacyjnych lub innych, niestandardowych środowisk aplikacji o dynamicznej strukturze.

Podstawowy kod składa się z faz inicjowania przed uruchomieniem interfejsu EFI (PEI) oraz środowiska uruchamiania sterowników (DXE). Każda z nich została opisana w niniejszej specyfikacji.

Specyfikacja określa również liczbę pozostałych elementów konstrukcyjnych, tak aby zdefiniować pełen zestaw podstawowych składników konstrukcyjnych i usługowych dowolnych składników, które dostosowują określony obraz oprogramowania firmware platformy do wymogów sprzętowych oraz jego pożądanych zastosowań.

Pozostałe elementy konstrukcyjne obejmują usługi zabezpieczeń, zarządzanie zasadami obsługi usług uruchomieniowych, usługi czasu wykonania, elementy uruchamiane po upłynięciu czasu eksploatacji, pamięć masową oprogramowania firmware, interfejs użytkownika, usługi zarządzające integralnością sprzętową, obsługę mechanizmów zarządzania, zgodność ze starszymi rozwiązaniami oraz ścieżki uruchamiania/wznawiania.

Specyfikacje komponentów i ich współdziałania

Specyfikacje komponentów i ich współdziałania dokładniej opisują komponenty funkcjonalne stanowiące uzupełnienie podstaw PEI oraz DXE oraz składniki architekturalne konstrukcji platformy.

„Architekturalne” oznacza w tym kontekście udostępnianie przez komponenty funkcjonalne usług, które z założenia są dostępne dla każdego kodu zaprojektowanego i napisanego w celu działania na różnych platformach korzystających z oprogramowania firmware opartego na konstrukcji platformy.

Dokumenty specyfikacji do pobrania

Wymienione poniżej specyfikacje środowiska Intel® Platform Innovation z architekturą UEFI są dostępne do pobrania. Wszystkie specyfikacje są dostępne w postaci plików PDF.

Przekaż opinie dotyczące specyfikacji >

Pliki PDF do pobrania >

Podwójny symbol gwiazdki (**) oznacza specyfikację podstawową.

Omówienie specyfikacji Extensible Firmware Interface

Na tej stronie zamieszczono jedynie informacje na temat specyfikacji EFI 1.10 i EFI 1.02. Pełen tekst obu specyfikacji jest w dalszym ciągu dostępny do pobrania na tej stronie. Najnowsza specyfikacja EFI została jednak scalona ze specyfikacją UEFI. Podmioty uczestniczące mogą je pobrać w witrynie internetowej Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

Specyfikacja EFI

Specyfikacja EFI w wersji 1.10 jest dostępna do pobrania. Pobierz dokument opisujący zmiany między wstępną wersją 0.95 oraz wersją ostateczną lub sięgnij do odpowiednich specyfikacji. Wybierz spośród następujących dokumentów:

  • Pobierz specyfikację 1.10, aktualizacja 001. Specyfikacja EFI 1.10, aktualizacja 001, zawiera objaśnienia i korekty zgłoszone i zaakceptowane między 7 a 1 listopada 2003 roku po wydaniu formalnej specyfikacji EFI 1.10.