• <Więcej na stronie intel.com

UEFI Driver Development Guide for All Hardware Device Classes

Niestety, ten plik PDF jest dostępny tylko w formacie do pobrania