• <Więcej na stronie intel.com
    • Oznaczona jako

Technologia Intel® vPro™

Wszechstronne sprzętowe funkcje zabezpieczeń i ułatwień w zarządzaniu

Zarządzanie komputerami stacjonarnymi i laptopami, ich ochrona oraz zabezpieczanie danych stanowią jedne z najważniejszych wyzwań z punktu widzenia współczesnych firm. Procesory Intel® Core™ vPro™ drugiej generacji ze sprzętowymi funkcjami zabezpieczeń i zarządzania wchodzącymi w skład technologii Intel® vPro™1 ułatwiają i usprawniają te kluczowe zadania informatyczne.

Zarządzanie komputerem z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie

Na technologię Intel® vPro™ składa się cały zestaw funkcji zabezpieczeń i zarządzania wbudowanych w procesorach Intel® Core™ vPro™ drugiej generacji, chipsetach i kartach sieciowych Intel®.

Dzięki sprzętowej integracji mechanizmów zabezpieczeń i zarządzania technologia Intel® vPro™:

  • Zapewnia zwiększoną wydajność szyfrowania/odszyfrowywania danych dzięki technologii Intel® AES New Instructions2 zwiększającej wydajność użytkowników. Obejrzyj tę prezentację i zobacz, jak to działa.
  • Zapewnia znaczącą redukcję ryzyka nieuprawnionego dostępu do wrażliwych danych przechowywanych na utraconych laptopach dzięki technologii Intel® Anti-Theft.3 Obejrzyj tę prezentację i zobacz, jak to działa.
  • Umożliwia szybkie wdrażanie przez techników IT poprawek zabezpieczeń na wielu komputerach, zdalnego odblokowywania zaszyfrowanych dysków i zarządzania ustawieniami ochrony danych.
  • Daje personelowi działu pomocy IT pełną kontrolę nad komputerami dzięki takim funkcjom, jak KVM Remote Control4.
  • Pozwala serwisantom IT na zdalne rozwiązywanie problemów z komputerami i realizację napraw.

Nawiąż kontakty ze społecznością specjalistów IT w dziedzinie technologii Intel® vPro™ i dowiedz się więcej dzięki centrum Intel® vPro™ Expert Center.

Obejrzyj tę prezentację i zobacz, jak działa technologia Intel® vPro™.

Niezawodne zabezpieczenia i ułatwienia w zarządzaniu na każdym chipie

Dostęp do zintegrowanych sprzętowo funkcji w ramach technologii Intel® vPro™ oraz administrowanie nimi jest możliwe z pominięciem dysku twardego, systemu operacyjnego i aplikacji — w środowisku działającym przed uruchomieniem systemu. Dzięki temu realizacja zadań zarządzania jest mniej zależna od problemów w tych obszarach, a zdalny dostęp do komputera jest możliwy bez względu na zasilanie komputera czy stan systemu operacyjnego. Główne komponenty mechanizmu szyfrowania są zapisane w chronionej pamięci FLASH i oddzielone od chronionych danych, dzięki czemu poufne informacje są bezpieczniejsze, a dostęp do nich trudniejszy.

Zapoznaj się ze szczegółowym raportem i dowiedz się więcej na temat możliwości zarządzania w technologii Intel® vPro™.

Niższe koszty, zwiększone bezpieczeństwo i wyższy zwrot z inwestycji

Działy IT spędzają większość czasu i środków na zadaniach związanych z instalowaniem poprawek na komputerach, rozwiązywaniu i usuwaniu problemów oraz inwentaryzacji i konserwacji oprogramowania. Uniemożliwia to personelowi podejmowanie kluczowych wyzwań i inicjatyw wspierających wydajność firmy i wzrost zysków. Z technologią Intel® vPro™ dział IT może:

  • zmniejszyć liczbę przeglądów serwisowych nawet o 56%5
  • zwiększyć liczbę inwentaryzacji laptopów o 47%5
  • przyspieszyć instalowanie poprawek o 56%5

Procesory Intel® Core™ vPro™ drugiej generacji z technologią Intel® Virtualization umożliwiają sprzętową wirtualizację komputerów, która pozwala na centralne zarządzanie i administrowanie obrazami, bezpieczne przechowywanie danych w sieci oraz niestandardową ochronę — wszystko to zza zapory.

Wraz z przechodzeniem coraz większej liczby użytkowników na mobilny tryb życia spełnienie wymogów bezpieczeństwa jest bardziej wymagające i trudniejsze niż kiedykolwiek. Technologia Intel vPro w połączeniu z oprogramowaniem do zarządzania komputerami upraszcza i usprawnia automatyzację oraz zwiększa bezpieczeństwo laptopów dzięki sprzętowym rozwiązaniom technologicznym, a także możliwościom zdalnej kontroli i zarządzania.

Znajdź pakiet rozwiązań dla siebie w ramach technologii Intel® vPro™. Korzystaj już z technologii Intel® vPro™? Aktywuj ją teraz.

Informacje o produktach i wydajności

open

1. Intel® vPro™ jest złożoną technologią, która wymaga konfiguracji i aktywacji. Dostępność poszczególnych funkcji oraz wydajność technologii zależą od konfiguracji sprzętu, oprogramowania i środowiska informatycznego. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-general.html. 

2. Używanie instrukcji Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) wymaga systemu komputerowego z procesorem obsługującym te instrukcje, jak również oprogramowania innych firm, wymaganego do wykonania instrukcji w prawidłowej kolejności. Dostępność można sprawdzić u reselera lub producenta systemu. Więcej informacji na stronie software.intel.com/en-us/articles/intel-advanced-encryption-standard-instructions-aes-ni/.

3. Technologia Intel® Anti-Theft (Intel® AT). Żaden system komputerowy nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa w każdych warunkach. Wymaga chipsetu, systemu BIOS, oprogramowania usługowego i oprogramowania oraz wykupienia serwisu odpowiedniego usługodawcy. Informacje na temat dostępności i funkcjonalności są dostępne u producenta systemu. Firma Intel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zagubione lub ukradzione dane i/lub systemy lub za poniesione z tego powodu szkody. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/anti-theft/anti-theft-general-technology.html.

4. Funkcja KVM Remote Control (Keyboard Video Mouse) jest dostępna wyłącznie z procesorami Intel® Core™ i5 vPro™ oraz Intel® Core™ i7 vPro™ z aktywnym rdzeniem graficznym procesora. Oddzielny układ graficzny nie jest obsługiwany.

5. Przedstawione wyniki pochodzą z badań 2007 EDS Case Studies with Intel® Centrino® Pro i 2007 EDS Case Studies with Intel® vPro™ Processor Technology, niezależnych badań zleconych firmie LeGrand and Salamasick przez firmę Intel i przeprowadzonych w różnych korporacyjnych środowiskach komputerowych, oraz z badań 2007 Benefits of Intel® Centrino® Pro Processor Technology in the Enterprise, zleconych Wipro Technologies przez firmę Intel. Badania EDS porównują środowiska testowe komputerów wyposażonych w procesory Intel® Centrino® Pro i Intel vPro ze środowiskami bez tych procesorów. Komputery testowe pracowały na różnych systemach operacyjnych i w różnych stanach zasilania, a więc w warunkach podobnych do typowego środowiska roboczego. Modele Wipro Study Model przedstawiają zwrot z inwestycji stosowania technologii procesorowej Intel Centrino Pro. Wyniki te mogą nie być reprezentatywne w przypadku małych firm. Wyniki badania są dostępne pod adresami www.intel.com/content/www/us/en/processors/vpro/core-processors-with-vpro-technology.html, www.eds.com i www.wipro.com.