• <Więcej na stronie intel.com

Intel® Atom® Processor C2000 Product Family

Intel® Atom™ badge

Maximize rack space and reduce energy costs with microservers for lightweight scale-out workloads. Ensure smooth integration into your data center with x86 compatibility. Plus, with our common instruction set architecture, your applications also run across the full spectrum of Intel® processor-based servers.

Extreme density and energy-efficiency for lightweight scale-out workloads. The Intel® Atom™ processor C2000 product family.  

Server Side Java* Performance – Single node

Server side Java* 1:

- Measures server side Java

- Emulates 3-tier client/server w/emphasis in middle tier

- Measures CPU performance, caches, memory hierarchy, and SMP scalability

Server side Java 2:

- Measures latest Java application features

- New usage model

Intel Estimated as of August 2013

Intel® Atom® Processor C2000 Product Family Benchmarks

Szczegóły konfiguracji

Server Side Java* Benchmark 1:

Intel® Atom™ processor S1260: Intel® Atom™ processor S1260-based server platform with one B0 stepping (2-Core, 2.0 GHz), Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) enabled, Intel SpeedStep® technology disabled, C-state enabled. 8GB memory (1x 8GB DDR3L-1333 ECC), 128G 6GB/s SSD, Redhat* 6.3 (Kernel: 2.6.32-279.el6), IBM J9 VM* (build 2.4, JRE 1.6.0 Linux* amd64-64 jvmxa6460sr11-20120801_118201 (JIT enabled, AOT enabled)). Source: Intel internal testing as of Nov 2012. Score: 30819.

Intel Atom processor C2750: Intel Atom processor C2750-based server platform with one B0 stepping (8-Core/8-Thread, 2.40 GHz, 8MB cache), 32GB memory (4 x 8GB Hynix* DDR3-1600 UDIMM ECC ), 64G SSD. Red Hat Enterprise Linux 6.3 (Kernel: 2.6.32-279.el6.x86_64). IBM J9 VM (build 2.6, JRE 1.7.0 Linux amd64-64 20120809_118929 (JIT enabled, AOT enabled). Source: Intel internal testing as of July 2013. Score: 148115.

Server Side Java Benchmark 2:

Intel Atom processor S1260: Intel Atom processor S1260-based server platform with one B0 stepping (2-Core, 2.0 GHz), Intel HT Technology enabled, Intel SpeedStep disabled, C-state enabled. 8GB memory (1x 8GB DDR3L-1333 ECC), 128G 6GB/s SSD, Redhat 6.3 (Kernel: 2.6.32-279.el6), Java SE* Runtime Environment (build 1.7.0_21-b11) Java HotSpot* 64-Bit Server VM (build 23.21-b01, mixed mode)). Source: Intel internal testing as of July 2013. Score: 928.

Intel Atom processor C2750: Intel Atom processor C2750-based server platform with one B0 stepping (8-Core/8-Thread, 2.40 GHz, 8MB cache), 32GB memory (4 x 8GB Hynix DDR3-1600 UDIMM ECC ), 64G SSD. Red Hat Enterprise Linux 6.3 (Kernel: 2.6.32-279.el6.x86_64). Java SE Runtime Environment (build 1.7.0_21-b11) Java HotSpot 64-Bit Server VM (build 23.21-b01, mixed mode)). Source: Intel internal testing as of July 2013. Score: 5481.

Additional information: 1 2 3 4 5

Informacje o produktach i wydajności

open

1. Oprogramowanie i obciążenie użyte w testach wydajności mogło zostać zoptymalizowane tylko dla mikroprocesorów Intel. Testy wydajności, takie jak SYSmark i MobileMark, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, podzespołów, oprogramowania i funkcji. Jakakolwiek zmiana wyżej wymienionych czynników może spowodować, że uzyskiwane wyniki będą się różnić. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł oraz z innymi testami wydajności. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.intel.com/performance.

2. Technologia Enhanced Intel SpeedStep®: Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do wyszukiwarki charakterystyk procesora pod adresem http://ark.intel.com lub skontaktuj się z przedstawicielem firmy Intel.

3. Wymaga systemu z technologią Intel® Turbo Boost. Technologie Intel® Turbo Boost i Intel® Turbo Boost 2.0 są dostępne jedynie w wybranych procesorach firmy Intel®. Informacji udziela producent komputera. Wydajność może być inna od podanej w zależności od konfiguracji sprzętu, oprogramowania i ogólnej wydajności systemu. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.

4. Technologia Intel® Hyper-Threading (technologia Intel® HT) wymaga systemu z procesorem obsługującym technologię Intel® HT oraz chipsetu, systemu BIOS i systemu operacyjnego które wykorzystują tę technologię. Wydajność zależy od używanego sprzętu i oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji między innymi na temat tego, jakie procesory obsługują technologię Intel® HT, zobacz www.intel.com/products/ht/hyperthreading_more.htm.

5. Numery procesorów Intel® nie są miarą wydajności tych procesorów. Numery procesorów służą do różnicowania cech procesorów w obrębie jednej rodziny, a nie do porównywania w obrębie różnych rodzin. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.intel.com/content/www/pl/pl/processors/processor-numbers.html.