• <Więcej na stronie intel.com

Small Business Benchmarks

Intel Xeon

Intel® Xeon® processor E3 family

Small business servers based on the Intel® Xeon® processor E3-1200 product family deliver outstanding performance at a great value, enabling small businesses to manage their IT investments smarter.

Additional information: 1 2 3 4 5 6

Informacje o produktach i wydajności

open

1. Oprogramowanie i obciążenia wykorzystane w testach wydajności mogły zostać zoptymalizowane do wydajnego działania tylko na mikroprocesorach Intel®. Testy wydajności, takie jak SYSmark* i MobileMark*, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, podzespołów, oprogramowania i funkcji. Jakakolwiek zmiana wyżej wymienionych czynników może spowodować, że uzyskiwane wyniki będą się różnić. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł oraz z innymi testami wydajności.

2. Wydajność względna jest obliczana w każdym teście przez przydzielenie rzeczywistemu wynikowi testu pierwszej testowanej platformy wartości 1,0 jako punktu odniesienia. Wydajność względna pozostałych platform została obliczona przez podzielenie rzeczywistego wyniku testu platformy odniesienia przez poszczególne wyniki testu każdej z pozostałych platform i przydzielenie im wartości wydajności względnej odpowiadającej wzrostowi zmierzonej wydajności.

3. Testy wydajności SPECint*2000/SPECint*2006 i SPECfp*2000/SPECfp*2006 odzwierciedlają wydajność mikroprocesora, architekturę pamięci oraz kompilatora systemu komputerowego dla aplikacji 32-bitowych wymagających dużej mocy obliczeniowej. Wyniki testów wydajności SPEC dla mikroprocesorów firmy Intel® są uzyskiwane z użyciem określonych, dobrze skonfigurowanych systemów. Wyniki te mogą nie odzwierciedlać względnej wydajności mikroprocesorów firmy Intel® w systemach zawierających inną konfigurację sprzętu i oprogramowanie (w tym kompilatory). Nabywcy powinni zapoznać się z innymi źródłami informacji, w tym z wynikami testów, aby dokonać oceny wydajności systemów, które zamierzają kupić.

4. 64-bitowe procesory Intel® Xeon™ z technologią Intel® EM64T wymagają systemu z procesorem, chipsetem, systemem BIOS, systemem operacyjnym, sterownikami urządzeń i aplikacjami obsługującymi technologię Intel EM64T. Procesor nie będzie działać (dotyczy to również operacji 32-bitowych) bez systemu BIOS obsługującego technologię Intel EM64T. Wydajność zależy od konfiguracji używanego sprzętu i oprogramowania. System operacyjny, system BIOS, sterowniki urządzeń i programy obsługujące technologię Intel EM64T mogą nie być dostępne. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy.

5. Numery procesorów Intel® nie są miarą wydajności tych procesorów. Numery procesorów służą do różnicowania cech procesorów w obrębie jednej rodziny, a nie do porównywania w obrębie różnych rodzin. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.intel.com/content/www/pl/pl/processors/processor-numbers.html.

6. Firma Intel nie ma wpływu i nie weryfikuje projektu ani zastosowania testów wydajności innych firm ani witryn wspomnianych w tym dokumencie. Intel zachęca swoich klientów do odwiedzenia wymienionych tu lub innych podobnych witryn, na których ogłaszane są podobne testy wydajności i do potwierdzenia, czy wspomniane testy wydajności są dokładne i odzwierciedlają parametry systemów dostępnych w sprzedaży.