• <Więcej na stronie intel.com

Intel® Xeon® Processor E5-2600 v2 Product Family

Java* performance benchmarks

Intel® Xeon® processor badge


The Intel® Xeon® processor E5-2600 v2 product family is at the heart of an agile and efficient data center that meets your diverse needs. These engineering marvels are designed to deliver the best combination of performance, energy efficiency, integrated workload optimizations, and cost-effectiveness. Whether you are improving agility through virtualization, running cloud-based services, or running high-performance computing applications, such as design automation and real-time financial transactions, you’ll be delighted by better than ever performance and energy efficiency. New virtualization and security features work together to deliver a more trusted compute environment. You will be able to harness big data and deliver new services with deeper insights, enabled by Intel® Integrated I/O, which helps you to eliminate data bottlenecks across the platform. The Intel® Xeon® processor E5-2600 v2 product family—versatile processors at the heart of today’s data center.

Server-Side Java* Performance using SPECjbb*2013

SPECjbb2013* (Java server benchmark) is SPEC’s current benchmark for evaluating the performance and scalability of environments for Java business applications. The benchmark replaces SPECjbb2005 and has been re-designed to exercise the features that are new in Java 7. The application models a world-wide supermarket company IT infrastructure that handles a mix of point-of-sale requests, online purchases, and data-mining operations. It exercises the CPU, memory, and network I/O and provides a flexible framework for measuring system performance, including JRE performance, operating system performance, and underlying software performance. Performance is quantified using both a pure throughput metric and a metric that measures critical throughput under service level agreements (SLAs) specifying response times ranging from 10ms to 500ms.

Best 2-socket x86 publications as of September 10, 2013. 

Szczegóły konfiguracji


Intel® Xeon® Processor E5-2690-based Platform Intel® Xeon®Processor E5-2697 v2-based Platform

System

Dell PowerEdgeR720*

Cisco UCS B200 M3*

Number of processors

2

2

Number of cores/threads

8/16 per processor

12/24 per processor

Processor speed

2.9 GHz

2.7 GHz

Processor third-level cache

20 MB

30 MB

Platform manufacturer

Dell

Cisco

System memory

128GB

128 GB

Operating system

Red Hat Enterprise Linux* Server 6.4

Red Hat Enterprise Linux Server 6.4

JVM Version

Oracle Java* SE 7u21

Oracle Java HotSpot* VM version 1.7.0_40

Source

http://www.spec.org/jbb2013/results/res2013q3/jbb2013-20130723-00035.html

http://www.spec.org/jbb2013/results/res2013q4/jbb2013-20130917-00039.html

Additional information: 1 2 3 4 5 6

Informacje o produktach i wydajności

open

1. Oprogramowanie i obciążenie użyte w testach wydajności mogło zostać zoptymalizowane tylko dla mikroprocesorów Intel. Testy wydajności, takie jak SYSmark i MobileMark, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, podzespołów, oprogramowania i funkcji. Jakakolwiek zmiana wyżej wymienionych czynników może spowodować, że uzyskiwane wyniki będą się różnić. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł oraz z innymi testami wydajności. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.intel.com/performance.

2. Technologia Enhanced Intel SpeedStep®: Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do wyszukiwarki charakterystyk procesora pod adresem http://ark.intel.com lub skontaktuj się z przedstawicielem firmy Intel.

3. Wymaga systemu z technologią Intel® Turbo Boost. Technologia Intel Turbo Boost 2.0 jest technologią Intel Turbo Boost nowej generacji. Jest dostępna jedynie w wybranych procesorach Intel®. Informacji udziela producent komputera. Wydajność może być inna od podanej w zależności od konfiguracji sprzętu, oprogramowania i ogólnej wydajności systemu. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.

4. Technologia Intel® Hyper-Threading (technologia Intel® HT) wymaga systemu z procesorem obsługującym technologię Intel® HT oraz chipsetu, systemu BIOS i systemu operacyjnego które wykorzystują tę technologię. Wydajność zależy od używanego sprzętu i oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji między innymi na temat tego, jakie procesory obsługują technologię Intel® HT, zobacz www.intel.com/products/ht/hyperthreading_more.htm.

5. Numery procesorów Intel nie są miarą wydajności tych procesorów. Numery procesorów służą do różnicowania cech procesorów w obrębie jednej rodziny, a nie do porównywania w obrębie różnych rodzin. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html.

6. Wyniki oszacowano na podstawie wewnętrznych pomiarów firmy Intel, przedstawiając je wyłącznie w celach informacyjnych. Jakiekolwiek różnice w sprzęcie, oprogramowaniu lub konfiguracji mogą mieć wpływ na wyniki aktualnie mierzonej wydajności.