Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Big Data from Intel: The Intel Distribution for Apache Hadoop Software

Intel combined its knowledge of high performance computing, the cloud, and open source to create the Intel® Distribution for Apache Hadoop* Software. It’s engineered from the silicon up to help you get the most out of your hardware for big data analytics.