Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Duże zbiory danych – podstawy

Praktyczne informacje i zasoby ułatwiające stawianie pierwszych kroków

Miliardy połączeń między użytkownikami Internetu oraz urządzeniami — generują prawdziwe tsunami danych. Aby udało się wykorzystać duże zbiory danych, trzeba przebudować całą infrastrukturę informatyczną na bardziej elastyczną, rozproszoną i otwartą. Firma Intel oferuje gamę systemów analizy dużych zbiorów danych opartych na tradycyjnych chipach, serwerach i architekturze Apache Hadoop*.

Zasoby wymienione poniżej pomagają wejść w świat analizy dużych zbiorów danych.

Co to jest „analiza dużych zbiorów danych” i dlaczego warto się nią zainteresować?

Zobacz, jak nowatorskie i nowoczesne technologie umożliwiają działom informatycznym wykorzystywanie analiz dużych zbiorów danych do uzyskiwania znaczącej przewagi konkurencyjnej.

Obejrzyj film „Wstęp do analizy dużych zbiorów danych” (3:30) >

Uwolnij potencjał dużych zbiorów danych dzięki oprogramowaniu Apache Hadoop*

Poniżej opisano kilka prostych kroków, które pomogą dobrze rozpocząć projekt analizy dużych zbiorów danych.

Wyświetl infografikę dotyczącą analizowania dużych zbiorów danych >

Nagrania „Architektura Apache Hadoop”

Rozwiązanie Apache Hadoop stało się najlepszą platformą analizy danych w postaci nieusystematyzowanej. Zapoznaj się z opiniami niektórych ekspertów kierujących pracami społeczności open source nad czterema najważniejszymi elementami rozwiązania Apache Hadoop.

Przeglądaj nagrania i szczegółowe raporty >

Studia przypadków

Oficjalne dokumenty i raporty

Podobne filmy

Wywiady

i