• <Więcej na stronie intel.com

Intel® 6700PXH 64-bit PCI Hub Thermal Guide

Niestety, ten plik PDF jest dostępny tylko w formacie do pobrania