• <Więcej na stronie intel.com

Intel® 82801EB/82801ER I/O Controller Hub 5 R, Thermal Design Guide

Niestety, ten plik PDF jest dostępny tylko w formacie do pobrania