• <Więcej na stronie intel.com

Intel® 852GME Chipset GMCH & Intel® 852PM Chipset MCH Datasheet

Niestety, ten plik PDF jest dostępny tylko w formacie do pobrania