• <Więcej na stronie intel.com

Intel® 855PM Chipset MCH DDR 333/200/266 MHz

Niestety, ten plik PDF jest dostępny tylko w formacie do pobrania