• <Więcej na stronie intel.com

Intel® E7205 Chipset Memory Controller Hub Specification Update

Niestety, ten plik PDF jest dostępny tylko w formacie do pobrania