• <Więcej na stronie intel.com

Intel® E7210 MCH Datasheet

Niestety, ten plik PDF jest dostępny tylko w formacie do pobrania