• <Więcej na stronie intel.com

Intel E7221 Chipset: Reference Guide

Niestety, ten plik PDF jest dostępny tylko w formacie do pobrania