• <Więcej na stronie intel.com

Raporty analityczne dotyczące przetwarzania w chmurze

Wyniki badań i dokumenty prezentujące wiodącą myśl technologiczną w branży IT autorstwa najlepszych firm analitycznych z dziedziny IT

Podejmuj dobrze przemyślane decyzje w oparciu o prognozy, raporty z badań i dokumenty analityczne związane z problematyką projektowania centrów danych i rozwiązań przetwarzania w chmurze. Prezentujemy różne punkty widzenia wiodących firm analitycznych i konsultingowych, które ułatwią planowanie i wdrażanie inicjatyw IT.

 

Otwarte standardy otwierają nowe możliwości współpracy między rozwiązaniami przetwarzania danych w chmurze

Raport autorstwa firmy TBR omawia rolę otwartych standardów w tworzeniu nowych możliwości współpracy między poszczególnymi wdrożeniami rozwiązań przetwarzania w chmurze.

Przeczytaj raport autorstwa firmy TBR >

 

Przygotuj się na zmiany: wykorzystaj chmurę w swojej firmie

Branża IT powinna przejąć dominującą rolę w promowaniu rozwiązań przetwarzania w chmurze lepiej odpowiadających oczekiwaniom firm związanym z wydajnością i szybkością działania. Właściwie dobrani partnerzy w dziedzinie technologii zapewnią największe korzyści. Na zamówienie firm Dell i Intel.

Dowiedz się więcej z raportu > 


Technology Business Research: Bez nich nie byłoby technologii chmury

Analiza i opinia autorstwa wiodącej w branży IT firmy analitycznej Technology Business Research (TBR) pokazująca, że korzystając z serwerów IBM x86* z procesorami Intel® Xeon® E5-2600 w połączeniu z wdrożeniem chmur prywatnych średnie firmy mogą bezpiecznie i niedrogo uzyskać redukujące koszty elastyczne rozwiązania obliczeniowe.

Pobierz raport firmy TBR >

Raporty analityków

 

 

Dokument omawiający wyjście poza ramy podstawowych mechanizmów wirtualizacji

Dokument ten omawia najlepsze praktyki wirtualizacji oraz szeregowanie przez kierowników IT inicjatyw wychodzących poza korzyści związane z konsolidacją i redukcją kosztów. Na zamówienie firm Dell i Intel.

Zapoznaj się ze strategią firmy Forrester w zakresie wdrożenia nowej technologii >

 

Strategie mobilne nowej generacji w firmie

W tym przygotowanym na zamówienie firm Dell i Intel dokumencie autorstwa firmy Forrester Consulting znajduje się omówienie nowego modelu „udoskonalonej technologii biznesowej” dla branży IT oraz istotnej roli klienckich funkcji przetwarzania w chmurze.

Przeczytaj dokument analityczny firmy Forrester >