Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

James Greene z firmy Intel omawia modele użytkowania, takie jak zaufane pule obliczeniowe, bezpieczne wdrażanie maszyn wirtualnych w środowisku chmury i kontrolowanie stanu bezpieczeństwa w chmurze, które umożliwiają sprzętowa podstawa zaufania i technologia Intel® Trusted Execution Technology.