Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Odpowiednia równowaga między sprawnością i kontrolą

Modele chmury hybrydowej stanowią połączenie najlepszych funkcji chmury prywatnej i publicznej

Szybciej podejmuj wyzwania biznesowe

Platforma chmury hybrydowej pomaga organizacjom w sprawnej obsłudze najpilniejszych kwestii – np. dużych zbiorów danych – i udostępnianiu aplikacji różnym użytkownikom i na różnych urządzeniach.

Najlepsze praktyki w dziedzinie tworzenia chmury hybrydowej

Przeanalizuj mapę firmy Intel dotyczącą projektowania i wdrażania chmury hybrydowej w celu utworzenia zaawansowanej platformy w chmurze.

Obejrzyj film dotyczący chmury hybrydowej (4:01) >

Studia przypadków i informacje

Planowanie zasobów

Rozwiązania i możliwości technologiczne