Masthead Light

Dowiedz się więcej o chmurach
prywatnych

Poznaj niezbędne korzyści i możliwości zapewniane przez technologię

Informacje ogólne  >  Poznaj  >  Zaplanuj  >  Zdecyduj


Centrum przetwarzania danych to newralgiczny zasób firmy. Jak spełniać rosnące zapotrzebowanie na szybkość i sprawność, a jednocześnie nie zwiększać kosztów? Jako podstawę warto wykorzystać centrum przetwarzania danych z użyciem technologii, które skracają czas reakcji, obsługują elastyczne skalowanie, pozwalają szybciej wdrażać aplikacje, a także umożliwiają wgląd w szybko rosnącą ilość danych. Firma Intel zapewnia funkcje skalowania, wydajności, dostarczania infrastruktury, zużycia energii i zabezpieczeń do obsługi chmury.

Zapoznanie się z podstawami rozwiązań chmury prywatnej umożliwiają wymienione poniżej zasoby.

Jakie jest podejście innych liderów branży IT do przetwarzania w chmurze?

Jakie jest podejście innych liderów branży IT do przetwarzania w chmurze?

Firma Intel przeprowadziła badanie wśród ponad 200 osób odpowiedzialnych za infrastrukturę informatyczną, aby dowiedzieć się, jak spełniają oni wyzwania związane z przygotowaniem centrum przetwarzania danych do wykorzystania chmury.

Przeczytaj raport (33 strony) >

Czy Twoje centrum przetwarzania danych obsługuje przetwarzanie w chmurze?

Czy Twoje centrum przetwarzania danych obsługuje przetwarzanie w chmurze?

Ta infografika przedstawia zalety przetwarzania w chmurze umożliwiające przedsiębiorstwom uzyskanie przewagi nad konkurencją — teraz i w przyszłości.

Pobierz infografikę >

Zasoby Centrum IT Intel®

Studia przypadków

Wyświetl więcej

Raporty i szczegółowe raporty

Wyświetl więcej