Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Ankieta firmy Intel dotycząca zabezpieczeń chmur

Czy obawy związane z bezpieczeństwem chmur wpływają na podejmowane przez Ciebie decyzje? Nie tylko Ty masz obawy. W ramach ankiety firmy Intel dotyczącej zabezpieczeń chmury przeprowadzonej wśród 800 menedżerów IT ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chin i Niemiec wskazano konkretne obawy związane z przetwarzaniem w chmurze, a także sposoby ich łagodzenia. W raporcie opisano konkretne prob...lemy dotyczące bezpieczeństwa chmur, takie jak naruszenia zabezpieczeń i zagrożenia wewnętrzne, oraz przedstawiono różnice między nimi z uwzględnieniem środowisk publicznych i prywatnych. Na podstawie zgromadzonych danych zidentyfikowano sposoby, w jakie branża, a w szczególności dostawcy oprogramowania, sprzętu i usług w chmurze, mogą podjąć wspólne działania mające na celu zabezpieczenie chmur obliczeniowych w kontekście zastosowań biznesowych. Dzięki m.in. egzekwowaniu zasad bezpieczeństwa w chmurach oraz tworzeniu granic danych branża może pokonać bariery wdrożeniowe i zwiększyć poziom zaufania do chmur obliczeniowych. Z ankiety wynika też, że główne obawy związane z bezpieczeństwem chmur są takie same dla specjalistów IT z USA, Europy i Chin.

Podobne filmy