• <Więcej na stronie intel.com

Studia przypadków: Rodzina procesorów Intel® Xeon® E5

Pobierz przykłady udanych zastosowań w dużych firmach

Dowiedz się, w jaki sposób rodzina procesorów Intel® Xeon® E5 może pomóc firmie informatycznej zwiększyć skuteczność, produktywność i bezpieczeństwo. Przykłady udanych wdrożeń w kilku globalnych firmach mogą pomóc Ci podjąć decyzje dotyczące infrastruktury informatycznej w Twojej firmie.

Invitel: Bezpieczna, wysokowydajna platforma przeznaczona do dostarczania infrastruktury usług przetwarzania w chmurze

Firma Invitel zapewnia elastyczność, łatwość zarządzania i wydajność swoich usług przetwarzania w chmurze InviCloud*, pracując na serwerach opartych na rodzinie procesorów Intel® Xeon® E5.

Pobierz studium przypadku >

Dział IT organizacji CERN: Napędzając przełom

Dział IT organizacji CERN poprawia wydajność kluczowego klastra serwerów osiąganą z każdego wata dzięki procesorowi Intel® Xeon® E5-2630L.

Pobierz studium przypadku >

NextBio napędza rozwój w dziedzinie analizy genomów dzięki technologiom Intel®

Pakiet dystrybucyjny Intel® oprogramowania Apache Hadoop* wraz z rodziną procesorów Intel® Xeon® E5 zapewniają skalowalność i wydajność adekwatną do potrzeb obliczeń z dziedzin medycznych.

Pobierz informacje o rozwiązaniu >

Biznesowe studia przypadków