Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Niestety, ten plik PDF jest dostępny tylko w formacie do pobrania

Infrastruktura centrum przetwarzania danych oparta na procesorach Intel® Xeon® E5 v3

Niniejszy przewodnik objaśnia, jak infrastruktura centrum przetwarzania danych skonstruowana z wykorzystaniem procesorów Intel® Xeon® E5 v3 może wspierać nowe i nowatorskie usługi, takie jak wirtualizacja, przetwarzanie w chmurze czy analiza dużych zbiorów danych. Jest to możliwie dzięki:
• zapewnieniu platformy do zwiększenia wydajności obliczeń, sieci i pamięci masowej;
• zwiększeniu wydajności serwera na potrzeby aplikacji przeprowadzających skomplikowane obliczenia, a także pod kątem obsługi większych ilości danych i zwiększenia gęstości maszyn wirtualnych;
• obsłudze ujednoliconej sieci z wykorzystaniem 10- i 40-gigabitowych rozwiązań Ethernet, które upraszczają infrastrukturę centrum przetwarzania danych oraz zapewniają większą szybkość i przepustowość;
• możliwości ekonomicznego skalowania pamięci w środowiskach zwirtualizowanych i w chmurze;
• zabezpieczeniu danych i infrastruktury poprzez szyfrowanie wszystkich danych oraz tworzenie zaufanych środowisk na potrzeby przetwarzania zwirtualizowanego i w chmurze;
• optymalizowaniu i kontroli wydajności centrum przetwarzania danych na poziomie serwera, szafy, rzędu oraz centrum przetwarzania danych.

Podobne filmy