Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Niestety, ten plik PDF jest dostępny tylko w formacie do pobrania

Processing Multiple Buffers in Parallel for Performance

This paper describes how processing multiple independent data buffers in parallel can dramatically improve performance, even without SIMD. A scheduler allows this approach to be used even when the size of each individual buffer varies. The net result is a 2X - 3X improvement in performance over the best-known single-buffer methods on Intel® processors.

Podobne filmy