Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Intel® Media Processing Technology Proof of Concept

New media processing architecture meets video bandwidth demand with scalable, cost-effective, and efficient solutions without software optimization.