Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

What happens in an Internet minute? In 2013, four zettabytes of data were created by digital devices. In 2017, it is expected that the number of connected devices will reach three times the number of people on earth.

Podobne filmy