• <Więcej na stronie intel.com

Intel® Technology Optimizes Pattern Match Algorithm