• <Więcej na stronie intel.com

Walker-Wheelchair Hybrid Helps Slow Degeneration