Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Informacje o produktach i wydajności

1

Pojęcie „minerałów pozyskiwanych w sposób bezkonfliktowy” ma swoje korzenie w regionie Demokratycznej Republiki Konga (DRK). Zgodnie z wytycznymi Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) stosowne oznaczenie mogą nosić wyłącznie produkty niezawierające minerałów (cyny, tantalu, wolframu i/lub złota) wykorzystywanych w sposób bezpośredni lub pośredni do wspierania działalności grup zbrojnych w regionie DRK oraz państw sąsiadujących. Pojęcie „minerałów pozyskiwanych w sposób bezkonfliktowy” używane jest także w szerszym znaczeniu, w odniesieniu do dostawców, łańcuchów dostaw, hut i rafinerii, których zasoby minerałów pochodzących z regionów objętych konfliktami nie są wykorzystywane do wspierania działalności grup zbrojnych w regionie DRK lub państw sąsiadujących.

2

Pojęcie „minerałów pozyskiwanych w sposób konfliktowy”, zgodnie z wytycznymi Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), ma szerokie znaczenie odnoszące się do minerałów (cyny, tantalu, wolframu i złota), wykorzystywanych do wspierania działalności grup zbrojnych nie tylko w regionie Demokratycznej Republiki Konga oraz państw sąsiadujących.

3

Poglądy i opinie wyrażone przez te firmy są ich własnymi i niekoniecznie są zgodne z tymi reprezentowanymi przez firmę Intel. Włączenie tych firm nie oznacza poparcia lub bezpośredniego wsparcia udzielonego przez firmę Intel.