• <Więcej na stronie intel.com
Masthead Light

Co kryją w sobie technologie...

Zainteresuj się

Ponad 8 mld lamp i żarówek używanych w Stanach Zjednoczonych
Ponad 201 mld USD w elektronicznych urządzeniach użytkowych sprzedanych w 2013 r.
Ponad 1 mld samochodów na drogach


Każdego dnia wykorzystywane są cenne minerały, które mogą pochodzić z Republiki Demokratycznej Konga i innych krajów. Minerały te stanowią nieodłączną część wielu technologii, których codziennie używamy. Każdy laptop, telefon, tablet, samochód, samolot czy nawet oświetlenie lub biżuteria zawiera cynę, tantal, wolfram i/lub złoto, które określa się mianem „krwawych minerałów”1. Nierzadko minerały te sprzedają milicja lub grupy rebelianckie, a otrzymane w ten sposób środki przeznaczają na finansowanie okrutnych działań zbrojnych.

W tej chwili mała cząstka Kongo znajduje się w Twojej kieszeni...

To najtragiczniejszy konflikt od zakończenia drugiej wojny światowej, który pochłonął 5,4 miliona ofiar. Część minerałów wydobywanych w Republice Demokratycznej Konga służy finansowaniu przemocy i łamaniu podstawowych praw człowieka. Produkty Intel® montowane są w wielu urządzeniach zawierających te minerały. Jesteśmy głęboko przekonani o tym, że wspólnie z naszymi partnerami możemy przyczynić się do zmiany tej sytuacji 2 poprzez wyłączenie z łańcucha dostaw tzw. „krwawych minerałów”.

Polityka firmy Intel na rzecz niewspierania działań konfliktowych

Polityka firmy Intel na rzecz niewspierania działań konfliktowych

Look Inside.™: Carolyn Duran na temat realizacji polityki firmy Intel na rzecz niewspierania działań konfliktowych3.

„Krwawe minerały” w codziennym życiu

„Krwawe minerały” w branży IT

Są wszędzie – zobacz zastosowania „krwawych minerałów” w codziennym życiu.

Droga, jaką przemierzają „krwawe minerały”

Podróż minerałów ze stref konfliktu

Z kopalni na biurko – zobacz, jaką drogę przez świat przemierzają „krwawe minerały”.

Polityka firmy Intel i raportowanie

Polityka firmy Intel i raportowanie

O zaangażowaniu i działaniach firmy Intel na rzecz rozwiązania problemu „krwawych minerałów” świadczą następujące dokumenty.

Deklaracja firmy Intel nt. „krwawych minerałów”

Dla klientów: Deklaracja firmy Intel nt. „krwawych minerałów”

Prześlij prośbę o deklarację firmy Intel nt. „krwawych minerałów” (dostępną na EICC/GeSI Conflict Minerals Reporting Template).

Wymagania firmy Intel wobec łańcucha dostaw

Dla dostawców: Wymagania firmy Intel wobec łańcucha dostaw

Zobacz wymagania firmy Intel wobec łańcucha dostaw w zakresie „minerałów bezkonfliktowych”.

„Krwawe minerały”: dobrze wiedzieć

Zasoby przemysłowe i więcej informacji

Firma Intel razem ze swoimi partnerami dała początek inicjatywie Conflict-Free Smelter Program, na którą składają się kontrole i audyty wykonywane przez zewnętrzne firmy w celu ustalenia dostawców spełniających odpowiednie wymagania. Program ten gwarantuje stosowanie „materiałów bezkonfliktowych”, a tym samym zapewnia lokalnym mieszkańcom alternatywę bezpieczniejszej pracy.

Zaangażuj się

Informacje o produktach i wydajności

open

1. Pojęcie „minerałów pozyskiwanych w sposób konfliktowy”, zgodnie z wytycznymi Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), ma szerokie znaczenie odnoszące się do minerałów (cyny, tantalu, wolframu i złota), wykorzystywanych do wspierania działalności grup zbrojnych nie tylko w regionie Demokratycznej Republiki Konga oraz państw sąsiadujących.

2. Poglądy i opinie wyrażone przez te firmy są ich własnymi i niekoniecznie są zgodne z tymi reprezentowanymi przez firmę Intel. Włączenie tych firm nie oznacza poparcia lub bezpośredniego wsparcia udzielonego przez firmę Intel.

3. Pojęcie „minerałów pozyskiwanych w sposób bezkonfliktowy” ma swoje korzenie w regionie Demokratycznej Republiki Konga (DRK). Zgodnie z wytycznymi Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) stosowne oznaczenie mogą nosić wyłącznie produkty niezawierające minerałów (cyny, tantalu, wolframu i/lub złota) wykorzystywanych w sposób bezpośredni lub pośredni do wspierania działalności grup zbrojnych w regionie DRK oraz państw sąsiadujących. Pojęcie „minerałów pozyskiwanych w sposób bezkonfliktowy” używane jest także w szerszym znaczeniu, w odniesieniu do dostawców, łańcuchów dostaw, hut i rafinerii, których zasoby minerałów pochodzących z regionów objętych konfliktami nie są wykorzystywane do wspierania działalności grup zbrojnych w regionie DRK lub państw sąsiadujących.