Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Sourcing Conflict-Free Minerals from Sub-Saharan Africa

By sourcing conflict-free minerals in sub-Sarahan Africa, Intel leads others in the fight against using conflict minerals in consumer devices, helping miners negotiate better wages and conditions while preventing armed groups from profiting.