Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Intel Corporate Responsibility Report

Transparency is at the heart of our commitment

Informacje o produktach i wydajności

1

Report updated July 19, 2016, to reflect revised scope 2 emissions numbers. For full details, see page 78 of the complete report as well as the updated Independent Accountants' Review Report on page 80.