Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

CSR @ Intel

Corporate social responsibility plays an important role at Intel. Take a look at why we consider it so important and the various things we do to help make an impact.