Masthead Light

Lepsza ochrona danych dzięki sprzętowym zabezpieczeniom

Według ostrożnych szacunków do 2015 roku aktywnie używanych będzie ponad 10 mld osobistych urządzeń elektronicznych — ogromna większość z nich będzie miała charakter mobilny i będzie dysponowała dostępem do Internetu. Gwałtownie rosnąca zależność od urządzeń komputerowych powoduje potrzebę opracowania bezpieczniejszych produktów sprzętowych i programowych dla firm i użytkowników indywidualnych, które zmniejszą ryzyko ze strony złośliwego kodu, wirusów, cyberszpiegów i złodziei danych. Jest to także jeden z czynników odpowiadających za szybki rozwój architektur chmur obliczeniowych dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych.

Kobieta patrząca na ekran komputera

Rozwiązywanie problemów w zakresie bezpieczeństwa centrów przetwarzania danych

Hosting oraz skalowanie centrów przetwarzania danych w infrastrukturach chmurowych stawia firmy i klientów indywidualnych przed nowymi wyzwaniami i zagrożeniami. Z jednej strony chmury automatyzują i usprawniają operacje w centrach przetwarzania danych, jednak z drugiej stawiają pod znakiem zapytania użyteczność stosowanych dotychczas przez działy IT tradycyjnych narzędzi zabezpieczających oraz możliwość fizycznej kontroli. Aby sprostać coraz to nowym zagrożeniom, trzeba stosować nowe narzędzia, które umożliwią na przykład podgląd stanu serwerów i zagwarantowanie poufności danych w chmurze i zwirtualizowanych centrach przetwarzania danych, zwłaszcza w przypadku kluczowych lub zastrzeżonych danych lub operacji.

Firma Intel a bezpieczeństwo

Firma Intel nieprzerwanie doskonali mechanizmy zabezpieczeń istniejących systemów. Kluczowym elementem takiego podejścia jest dostarczanie bardziej niezawodnych i odpornych na zagrożenia platform. Funkcje zabezpieczeń są zintegrowane sprzętowo w procesorach Intel®, w tym w trzech najnowszych procesorach do serwerów — Intel® Xeon® E3 v3, Intel® Xeon® E5 oraz Intel® Xeon® E7, a także procesorach Intel® Core™ vPro™ najnowszej generacji.

Dowiedz się więcej o technologii Intel vPro1 >

Produkty ze znakiem Intel® są jednak tylko jednym z elementów podnoszących bezpieczeństwo komputerów. Widzimy potrzebę zaangażowania w tę kwestię całej branży technologicznej, dzięki czemu ochrona będzie miała pełniejszy zakres. W związku z tym firma Intel kontynuuje politykę umacniania relacji z dostawcami zabezpieczeń sprzętowych i programowych, a także producentami rozwiązań uzupełniających. Częścią strategii jest również współpraca z dostawcami tradycyjnego oprogramowania ogólnego użytku w celu pełniejszego wdrożenia zasad bezpiecznego środowiska obliczeniowego.

Sprzętowe funkcje zabezpieczeń.

Zintegrowane funkcje zabezpieczeń

Zapoznaj się z technologiami firmy Intel zwiększającymi bezpieczeństwo urządzeń.

Technologia Intel® Identity Protection >

Intel® AES–NI >

Technologia Intel® Trusted Execution >

Technologia sprzętowa Intel® Virtualization >

Informacje o produktach i wydajności

open

1. Intel® vPro™ jest złożoną technologią, która wymaga konfiguracji i aktywacji. Dostępność poszczególnych funkcji oraz wydajność technologii zależą od konfiguracji sprzętu, oprogramowania i środowiska informatycznego. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-general.html.