Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Intel Core i7 Processors and Adobe Creative Suite

Kevan O'Brien, Solutions Expert Dynamic Media and Enzo Guerra, Software Architect discuss how Adobe and Intel offer creative professionals a powerful combination of increased performance from Core i7, plus new features and unparalleled integration in Adobe Creative Suite 4.