Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

High School Science Class Uses Intel® Education Lab Camera

In Mr. Tidwell’s high school science class, students use the Intel® Education Lab Camera to record a swinging ball to demonstrate a pendulum’s periodic motion, providing a richer, more collaborative learning experience.