• <Więcej na stronie intel.com

Program Intel® Teach

The objective of this program is to improve teacher effectiveness through professional development, helping teachers integrate technology into their lessons, and promoting students' problem-solving, critical thinking, and collaboration skills. Intel Teach is the largest, most successful program of its kind with more than 10 million teachers trained worldwide and 1.3 million in Europe.

Niezbędne (Essentials)

Najprościej zacząć od programu Intel Teach Essentials, stanowiącego podstawowy kurs szkoleniowy dla nauczycieli. Składa się on z ośmiu modułów (32 godziny w klasie i 12 godzin poza klasą), z których każdy omawia szczególne cechy konkretnych zadań, takich jak tworzenie projektu, planowanie zajęć, nastawienie na potrzeby uczniów, ocena uczniów, wdrażanie nowych technologii, nauka osiągania sukcesów przez uczniów, itd.

W ramach tego kursu nauczyciele zdobędą wszelkie niezbędne materiały i wskazówki związane z organizacją zajęć, tworzeniem laboratoriów cyfrowych, sal komputerowych i innych elementów środowiska edukacyjnego spełniającego wymogi XXI w.

Podstawy (Elements)

Kursy Intel Teach Elements dostępne są online w formie samouczków umożliwiających osobisty rozwój zawodowy. Firma Intel pomaga również przy integracji tych kursów w ramach internetowych i bezpośrednich programów rozwoju zawodowego, zapewniając odpowiednie materiały (patrz linki poniżej). Materiały pomocowe pozwalają nauczycielom dodatkowo pogłębić wiedzę w trakcie przerabiania modułów e-learningowych. W tego rodzaju koordynowanym kształceniu dyskusje w niewielkich grupach oraz udostępnianie planów działania pozwala na tworzenie profesjonalnych społeczności edukacyjnych koncentrujących się na materiale kursu.

Niezależnie od tego, czy nauka odbywa się we własnym tempie czy też jest koordynowana, model szkoleniowy obejmuje:

  • Animowane samouczki e-learning
  • IĆwiczenia interaktywne
  • Zajęcia offline pozwalające na zastosowanie poznanych koncepcji

Zaawansowany Online (Advanced Online)

Program Advanced Online to mieszana metoda kształcenia, która skupia się na innowacyjnych ćwiczeniach edukacyjnych i stylach nauczania wzbogacających wrażenia z uczenia i nauczania. Aby uczestnictwo, współpraca i certyfikacja w ramach programu były jak najprostsze, jest on oparty na platformie online. Sednem programu jest ścieżka nauczania, faktyczny „kurs” czy też „moduł”, który przerabiać będą uczestnicy. Jest to podejście strukturalne, które zapewnia efektywną kombinację różnorodnych trybów prezentacji materiału, modeli nauczania i stylów uczenia się. Wykorzystuje ono innowacyjne metody wspierające samodzielną naukę z wykorzystaniem wartości dodanej w postaci Informacyjnych i Komunikacyjnych Technologii (ICT) firmy Intel.

Więcej informacji