• <Więcej na stronie intel.com

Program Intel® Higher Education w Europie

Intel® Higher Education w EuropieProgram Intel Higher Education, zorganizowany we współpracy z uniwersytetami i rządami z całego świata, propaguje innowacje technologiczne oraz wspiera rozwój talentów technicznych światowej klasy, które będą działać w globalnej gospodarce opartej na wiedzy. Program Higher Education skupia się na wyprowadzeniu technologii z laboratoriów uniwersyteckich i udostępnieniu jej lokalnym społecznościom poprzez zdobywanie technicznych stopni naukowych. Opierając się na rozwijaniu planów nauczania, działaniach badawczych skoncentrowanych na określonych obszarach, na grantach, forach technologicznych i opiece pedagogicznej oferowanej przez technologów z firmy Intel, program Higher Education promuje kształcenie zorientowane na technologię.

Intel® Higher Education w EuropieAby spełnić potrzeby społeczności w każdym kraju lub regionie, program Higher Education gromadzi talenty technologiczne światowej klasy, by zaspokoić rosnące światowe zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników. Istnieje pięć głównych obszarów, w których firma Intel® współpracuje z uczelniami wyższymi, aby rozwijać umiejętności niezbędne do stworzenia kultury nastawionej na innowację. Podejmujemy następujące działania:

 1. Ułatwiamy wykładowcom nauczanie niezbędnych umiejętności i najnowszych technologii
 2. Angażujemy przedstawicieli szkolnictwa wyższego w partnerstwach prowadzących badania nad zaawansowanymi technologiami
 3. Zachęcamy studentów, by rozwijali zarówno swoje umiejętności techniczne, jak i żyłkę biznesową
 4. Współpracujemy z rządami, przemysłem, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem akademickim
 5. Ułatwiamy nawiązanie kontaktów między środowiskiem akademickim a doradcami zajmującymi się technologiami przemysłowymi

Jakie umiejętności, wiedza i kompetencje mogą pomóc państwu w stworzeniu kultury opartej na innowacji?

Skupiamy się przede wszystkim na trzech obszarach:

 • STEM (Science, Technology, Engineering and Math — nauka, technologia, inżynieria i matematyka) — czyli coś, co nazywamy edukacją techniczną. Obejmuje ona stopnie naukowe w takich dziedzinach, jak informatyka, elektrotechnika, matematyka, fizyka, chemia i inne dziedziny nauki.
 • Przedsiębiorczość — czyli umiejętność stworzenia opłacalnego biznesu na bazie innowacyjnego pomysłu, produktu lub usługi.
 • Kompetencje związane z karierą — które mogą być produktem ubocznym szkolenia z zakresu przedsiębiorczości — obejmują takie umiejętności, jak rozwiązywanie problemów, myślenie krytyczne, komunikacja, zdolności analityczne, budowanie zespołu, tworzenie profesjonalnych prezentacji, uczenie zadawania pytań zamiast mówienia itd.

Intel® Higher Education w EuropieDynamiczne tempo rozwoju technologii przyczynia się do powstawania dodatkowych umiejętności rozwijających innowacyjność.  Etnografia, dzięki której łatwiej nam zrozumieć interakcję użytkowników z technologią, oraz nanotechnologia, która dąży do tworzenia nowych materiałów i urządzeń w skali molekularnej, to zaledwie dwa przykłady nowo powstających obszarów wiedzy.

Nauczenie się tych umiejętności nie przyczyni się do rozwoju gospodarki danego kraju, jeśli nie zostaną one wykorzystane do tworzenia nowych przedsiębiorstw, produktów lub procesów stanowiących bodziec dla wzrostu gospodarczego.  Ludziom potrzebne są nie tylko umiejętności techniczne, ale również umiejętności i doświadczenie, które pozwolą im dostarczyć produkt, bądź usługę spełniające rzeczywiste potrzeby.

Intel® Higher Education w EuropieIntel dodatkowo zwiększa możliwości wykładowców, współpracując z nimi w ramach zaawansowanych badań technologicznych. Umożliwiając kontakty między środowiskiem akademickim a badaczami z firmy Intel, generujemy nowe pomysły wspólnych projektów. Proces ten skutkuje korzyściami, które są współdzielonei:

 • Studenci odnoszą korzyści z udziału w badaniach skoncentrowanych na rzeczywistych potrzebach przemysłu. Badania te mogą z kolei przełożyć się na lepsze możliwości kariery w przyszłości.
 • Wykładowcy zdobywają wiedzę i doświadczenie w ramach współpracy z badaczami firmy Intel nad nowatorskimi technologiami.
 • Firma Intel i przemysł półprzewodników odnosi korzyści z wyników badań, które mogą prowadzić do powstania przełomowych, konkretnych produktów lub ulepszonych procesów.

Intel® Higher Education w EuropieSponsorujemy także badania, dzięki którym możemy sami się rozwijać i udoskonalać naszą wiedzę dotyczącą różnorodnych umiejętności informatycznych. Firma Intel nie tylko sponsoruje badania na poszczególnych uniwersytetach, ale też finansuje liczne Centra Naukowo-Technologiczne Intel (w Stanach Zjednoczonych) oraz Instytuty Współpracy Badawczej Intel (na całym świecie), w których prowadzi wspólne badania ze społecznością akademicką. Te społeczności badawcze, które mają swoje siedziby na czołowych uniwersytetach i obejmują sieć kolejnych uczelni, zbyt wielu, by je wszystkie wymienić, skupiają się na konkretnych obszarach technologicznych, takich jak:

 • Instytut Współpracy Badawczej nad Bezpiecznymi Technologiami Komputerowymi (Intel Collaborative Research Institute for Secure Computing — ICRI-SC) w Darmstadt, Niemcy
 • Instytut Współpracy Badawczej nad Połączonymi i Zrównoważonymi Miastami (Intel Collaborative Research Institute for Sustainable Connected Cities) w Londynie, Wielka Brytania
 • Instytut Informatyki Wizualnej (Intel Visual Computing Institute) Saarland, Niemcy
 • Otwarte Laboratorium Studenckie (Intel Student Open Lab), Rumunia

Na poziomie uczelni wyższych sponsorujemy rozmaite konkursy dotyczące technologii. Obecnie są to:

Intel® Higher Education w EuropieFirma Intel wspiera konkurs Upstream Challenge organizowany przez Uniwersytet POLITEHNICA w Bukareszcie (UPB). W ramach konkursu studenci wszystkich roczników uczestniczą w projektach open source, uczą się, jak działają społeczności i zdobywają wiedzę na temat tego, jak spowodować, by ich praca została uwzględniona w dalszych etapach. Studenci konkurują w trakcie całego roku akademickiego w trzech grupach: dla studentów pierwszego i drugiego roku, dla studentów trzeciego i czwartego roku, dla studentów pracujących nad jądrem Linuksa. Ich wkład w projekty Open Source jest oceniany przez komisję sędziowską składającą się z przedstawicieli uczelni i firmy Intel. Najlepszy uczestnik z każdej grupy otrzymuje od firmy Intel urządzenie Ultrabook.

 • Konkurs Accelerate Your Code

Intel® Higher Education w EuropieDwa razy w roku (zwykle w kwietniu i w listopadzie) firma Intel organizuje konkurs programowania równoległego i optymalizacji oprogramowania. Cieszy się on ogromną popularnością — w roku 2012 w edycji wiosennej udział wzięło ponad 800 uczestników. To doskonała okazja dla studentów, by uczyć się i konkurować z rówieśnikami z całego świata. Oferujemy im bezpłatne kursy i open-source dostępne online, dzięki którym mogą szybko i skutecznie zdobywać wiedzę. Dla wykładowców to doskonałe narzędzie do uczenia i oceniania postępów studentów. Chętnie też pomagamy we włączaniu programowania równoległego do programów nauczania.

Ze względu na to, że 40% studentów rejestrujących się w programach STEM rezygnuje po pierwszym roku, Intel pracuje nad utrzymaniem uczestników w programach zdobywania wiedzy technicznej. Przykładowo, połączyliśmy siły ze Stay With It, grupą pomocy, w skład której wchodzą mentorzy. Jej celem jest inspirowanie i zachęcanie do wytrwałości studentów kierunków technicznych.

Intel® Higher Education w EuropieProgram Intel Higher Education jest skupiony przede wszystkim na pomocy wykładowcom i ambitnym studentom. Pośredniczymy też jednak w kontaktach między nauczycielami a ekspertami ds. produktów w firmie Intel, którzy udzielają porad i konkretnych zaleceń.

Witryna internetowa Intel Education Technology Advisor pod adresem www.intel.com/itfored zawiera studia przypadków dotyczące szkolnictwa wyższego, a także narzędzia do planowania i instrukcje wdrażania.

Chodzi Ci po głowie konkretny projekt i przydałyby Ci się porady na jego temat? Możesz porozmawiać online lub telefonicznie na temat swojego rozwiązania technologicznego dotyczącego edukacji z pracownikiem firmy Intel zajmującym się tą dziedziną.

Więcej informacji