Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Datasheet: Intel® 82599 10 Gigabit Ethernet (GbE) Controller

Datasheet: This document describes the external architecture (including device operation, pin descriptions, register definitions, etc.) for the Intel® 82599, a dual 10 Gigabit Ethernet (GbE) Network Interface Controller. (v.3.3, Mar. 2016)

Explore the Intel® Embedded Design Center

Podobne filmy