• <Więcej na stronie intel.com

Zabezpieczenia serwerów klasy korporacyjnej

Udoskonalone zabezpieczenia klasy korporacyjnej odpowiadające na najważniejsze wyzwania w dziedzinie infrastruktury i uregulowań prawnych

Bezpieczeństwo było zawsze naszym najwyższym priorytetem. Zabezpieczenia klasy korporacyjnej nabrały jednak szczególnej wagi ze względu na szybki rozwój dzisiejszych systemów IT i technologii przetwarzania w chmurze.

Obecnie dane wędrują między nieznanymi środowiskami przetwarzania w chmurze, a użytkownicy mobilni poruszają się poza obszarem bezpieczeństwa wyznaczanym przez zapory korporacyjne. Dlatego rodziny procesorów Intel® Xeon® E5 oraz Intel® Xeon® E7 zapewniają nowy poziom sprzętowych zabezpieczeń klasy korporacyjnej. Aby zapewnić wyższy poziom zabezpieczeń klasy korporacyjnej i przetwarzania w chmurze oraz gwarantować ochronę transakcji mających swój początek w centrum przetwarzania danych, procesory Intel® zostały wyposażone w następujące funkcje:

  • Lepsza ochrona – technologia Intel® Trusted Execution (Intel® TXT) ocenia integralność komponentów programowych i zapewnia sprzętowe, zaufane rozwiązania umożliwiające lepszą ochronę przed atakami złośliwego oprogramowania, do których dochodzi jeszcze przed uruchomieniem menedżera maszyn wirtualnych. Technologia Intel TXT umożliwia również raportowanie stanu integralności platformy na potrzeby oprogramowania zarządzającego. Dzięki niej mechanizmy zarządzania bezpieczeństwem zwirtualizowanych obciążeń mają wgląd w kondycję systemu i stanowią wydajne stanowisko kontroli1.
  • Wszechobecne szyfrowanie – technologia Intel® Advanced Encryption Standard New Instructions (Intel® AES-NI) zwiększa bezpieczeństwo danych dzięki zintegrowanym funkcjom zapewniającym radykalną redukcję wpływu zabezpieczeń na wydajność systemów. Nowe instrukcje umożliwiają szybkie i bezpieczne szyfrowanie i deszyfrowanie danych, których wydajność jest nawet dziesięciokrotnie wyższa w porównaniu z technologiami programowego szyfrowania poprzedniej generacji2, 3.
  • Bezpieczniejsza wirtualizacja – technologia Intel® Virtualization (Intel® VT) podnosi poziom bezpieczeństwa infrastruktury przetwarzania w chmurze, zapewniając sprzętową izolację zwirtualizowanych obciążeń wspólnie korzystających ze sprzętowych zasobów platformy, takich jak pamięć i układy I/O. Tego typu rozwiązanie gwarantuje pożądaną izolację danych i obciążeń4.

Zaawansowane, nowatorskie zabezpieczenia, wbudowane w technologiach Intel TXT i Intel AES-NI, umożliwiają spełnienie wymagań przedsiębiorstw i zwiększenie bezpieczeństwa w chmurze na poziomie sprzętowym. Przejście na przetwarzanie w chmurze ułatwiają dodatkowo aplikacje zabezpieczające firmy Intel, w tym Intel® Expressway Service Gateway i Intel® Expressway Cloud Access 360.

Kompleksowe zabezpieczenia zaczynają się od procesora

Wywiady

Informacje o produktach i wydajności

open

1. Żaden system komputerowy nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa w każdych warunkach. Technologia Intel® Trusted Execution (Intel® TXT) wymaga systemu komputerowego z technologią Intel® Virtualization, procesora z obsługą tej technologii, chipsetu, systemu BIOS, modułów ACM (Authenticated Code Module) oraz środowiska MLE (Measured Launched Environment) przystosowanego do obsługi tej technologii. Technologia Intel TXT wymaga systemu z modułem TPM v1.s. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę www.intel.com/content/www/us/en/data-security/security-overview-general-technology.html. Ponadto technologia Intel TXT wymaga, aby producent oryginalnego sprzętu zapewniał funkcjonalność TPM, co wymaga systemu BIOS obsługującego takie moduły. Funkcja TPM wymaga inicjalizacji, a ponadto może nie być dostępna w niektórych krajach.

2. Źródło: Testy Oracle Database Enterprise Edition* 11.2.0.2 z usługą Transparent Data Encryption (TDE) AES-256 wykazały 10x wzrost prędkości przy 30 krotnym wprowadzaniu jednego miliona wierszy do pustej tabeli na platformie z procesorem Intel® Xeon® X5680 (3,33 GHz, 36 MB RAM) przy użyciu procedur Intel® Integrated Performance Primitives (Intel® IPP) w porównaniu z procesorem Intel® Xeon® X5560 (2,93 GHz, 36 MB RAM) bez procedur Intel IPP.

3. Oprogramowanie i obciążenie użyte w testach wydajności mogło zostać zoptymalizowane tylko dla mikroprocesorów Intel. Testy wydajności, takie jak SYSmark i MobileMark, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, podzespołów, oprogramowania i funkcji. Jakakolwiek zmiana wyżej wymienionych czynników może spowodować, że uzyskiwane wyniki będą się różnić. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł oraz z innymi testami wydajności. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.intel.com/performance. Wyniki zostały zmierzone przez firmę Intel na podstawie oprogramowania, testów wydajności lub danych innych firm i przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych.  Jakiekolwiek różnice w sprzęcie, oprogramowaniu lub konfiguracji mogą mieć wpływ na wyniki aktualnie mierzonej wydajności.  Firma Intel nie ma wpływu i nie weryfikuje projektu ani zastosowania danych dotyczących testów wydajności innych firm ani stron internetowych wspomnianych w tym dokumencie.  Firma Intel zachęca swoich klientów do odwiedzenia wymienionych stron internetowych innych firm lub innych źródeł i do potwierdzenia, czy wspomniane dane są dokładne i odzwierciedlają wydajność systemów dostępnych w sprzedaży.

4. Technologia Intel® Virtualization wymaga systemu komputerowego z procesorem, chipsetem, systemem BIOS, monitorem maszyny wirtualnej (VMM) obsługującymi tę technologię. Funkcjonalność, wydajność lub inne korzyści zależą od konfiguracji używanego sprzętu i oprogramowania. Niektóre programy mogą nie być zgodne ze wszystkimi systemami operacyjnymi. Informacji udziela producent komputera. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.intel.com/content/www/us/en/virtualization/virtualization-technology/hardware-assist-virtualization-technology.html.