• <Więcej na stronie intel.com

Bezpieczne rozwiązania przetwarzania w chmurze chronią infrastrukturę komputerową

Rozwiązania umożliwiają ciągłe monitorowanie komputerów oraz pomagają spełnić wymagania dotyczące czasu bezawaryjnej pracy i zgodności z przepisami.