• <Więcej na stronie intel.com

Intel® 82563EB/82564EB LAN on Motherboard: Design Guide

Niestety, ten plik PDF jest dostępny tylko w formacie do pobrania