• <Więcej na stronie intel.com

Intel® 82573 NVM Map, Programming Guide: Application Note

Niestety, ten plik PDF jest dostępny tylko w formacie do pobrania